Minden adózó állampolgárnak joga van adó 1 + 1%-ának felajánlásához. Ezt megteheti az adóbevallása elkészítésekor, de attól függetlenül is. Számtalan cicvil szervezet végzi önfeláldozó munkáját ebből a számára felajánlott összegből. Kérjük mérlegeljen, és az Önnek legszimpatikusabb szervezetnek ajánlja fel adó1%-át. Ez Önnek semmibe sem kerül, ugyanakkor állati életeket menthet. Az egyesületünk számára felajánlott adó1%-ot hálásan köszönjük.

Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesülete asz.: 19561802-1-06

Egyesületünk közhasznú jogállású szervezet. Taglétszám: 15 fő
Közérdekű önkéntesek száma: 10 fő,  szerződés nélküli önkénteseink száma változó, 3-6 fő.

Egyesületünk tevékenysége 3 fontos irányon halad párhuzamosan: 1. a meglévő, tarthatatlan állatvédelmi szituációk felszámolásában való részvétel, 2. állatvédelmi ismeretterjesztés, 3. általános állatvédelmi feladatok ellátása.

Az utcán élő – kóbor – állatok száma napjainkra hihetetlen mértéket öltött városunkban, hazánkban.. Egyes becslések szerint a kóbor macskák akár 2millióan is lehetnek, míg a kóbor kutyák száma is százezres nagyságrendű. Ez a kóbor populáció sajnos újratermelődik, nem csak a már eleve utcán élő állatok szaporodása által, hanem a felelőtlen állattartók cselekedeteinek következtében folyamatosan kerülnek ki az utcára újabb és újabb állatok, nem kívánt szaporulat, megunt, megbetegedett,elkóborolt házi kedvencek formájában.
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy – menhely  hiányában - a már kiépített ideiglenes befogadó hálózatunk segítségével helyet biztosítsunk – lehetőségeinkhez mérten – ezeknek az utcára dobott árváknak, felneveljük, egészségügyi ellátásba részesítsük, majd szocializáció és rehabilitáció után felelős otthonokba juttassuk őket.
Eddigi munkánk eredményeképpen az elmúlt 5 évben 450 macskát juttatunk felelősen gondolkodó otthonokba, gyógykezelés, a felnőtt nőstény egyedek ivartalanítása után, örökbefogadási megállapodási feltételeinek elfogadtatásával. Ez a megállapodás biztosítja a cicák életének után-követhetőségét, a felelős tartás ellenőrzését.

Ezen macskák jelentős része  – több, mint 65, magatehetetlen kölyökként került egyesületünkhöz, melyek mesterséges táplálása, felnevelése embert próbáló feladat.

40 kutyát is sikerült megmentenünk felelősen gondolkodó gazdihoz juttatásukkal, szintén örökbefogadási megállapodás elfogadása után.

Eredményeinket ideiglenes befogadó hálózatunk segítségével, menhely nélkül értük el. Az ideiglenes befogadók ugyanolyan feltételekkel tartják az állatokat, mint a menhelyek, számukra hasonló előírások betartása kötelező, elkerülve a veszélyes átfertőződést /pl. kötelező karantén/. Ideiglenes befogadó hálózatunk folyamatos fejlesztés alatt áll.

Nagy figyelmet fordítunk  megfelelő gazdiközvetítő-rendszer kiépítésére. Ehhez a közösségi oldalakat és saját weboldalunkat is felhasználjuk a hagyományos online és nyomtatott  hirdetések mellett. Szeretnénk megvalósítani, hogy az általunk közvetített – tulajdoni - cicák és egyéb állatok is segítségünkkel, Örökbefogadási megállapodással kerüljenek új gazdájukhoz, biztosítva a megállapodás nyújtotta előnyöket.

A már utcán élő kóbor macskák esetében  szaporodásuk gátlása ivartalanítássala leghumánusabb módszer számuk csökkenésének eléréséhez. Jól bevált a Csapdázz, Ivartalaníts, helyezd Vissza program hazánkban is. Mi magunk is lelkesen támogatjuk, alkalmazzuk ezt a programot.
85 nőstény, már nem szocializálható macskát ivartalanítva, egészségügyileg ellátva helyeztünk vissza eredeti környezetébe, ahol helyüket megtartva biztosítják a vakuum-hatás kivédését, ugyanakkor szaporodásuk már nem okoz a továbbiakban gondot.
Kiegészítettük ezt a módszert azzal, hogy a már fialt kóbor nőstényeket befogtuk, a kölyköket szocializáltuk, örökbe adtuk, az anyát szocializálhatóságának függvényében kezeltük. Vagy örökbe adtuk, vagy visszahelyeztük környezetébe, ivartalanítva.

Az állatvédelem egyik legfontosabb feladata a szemléletmódosítás, az állatvédelmi törvények, a felelős állattartás szabályainak ismertté tétele, mely hosszú távon a leghatékonyabb állatvédelmi módszer, mellyel elérhetjük az állatkínzások csökkenését, az állatvédelmi törvények betartását, az állati élet tiszteletét.
Részt vettünk/veszünk városunk rendezvényein: Gyermeknapi rendezvények, Hídi-vásár, Állatok világnapja, Állatok karácsonya a városi Karácsonyi vásáron. 2014-ben városunk legnagyobb ifjúsági rendezvényén, a SZIN-en is aktívan dolgoztunk a környezettudatos életmód népszerűsítése terén.  A környező települések rendezvényein is szívesen jelen vagyunk: Városi és Falunapokon már ismernek bennünket. Iskolákat keresünk fel – ahol lehetővé teszik– a gyermekek számára - már jól kidolgozott - ismeretterjesztő előadásokat tartunk. Saját készítésű szóróanyagainkkal, videóinkkal – YouTube, Civiljutub.hu, Videa – is terjesztjük az állatvédelmi tudnivalókat.
Szórólapokat készítettünk az alábbi témákban:
Egyesületünk programja; A felelős állattartás szabályai, Milyen gazdi vagyok,/Válik majd belőlem.; Állatkínzás - mit tehetek?;  A legismertebb fertőző macskabetegségek; Hogyan fogadjuk otthonunkban az új jövevényt.

Saját szervezésű, rendszeresen tartott rendezvényeinken már ismertettük a kedvencekre vonatkozó állatvédelmi törvényeket,a felelős állattartás szabályait, foglalkoztunk a kozmetikai célzatú állatkísérletekkel is, és válaszoltunk a feltett kérdésekre. Támogatói Klubunk mentora Dr. Szondi Ildikó, önkormányzati képviselő, a Közéleti Kávéház létrehozója, mely szervezet keretében rendszeres kapcsolatot tartunk a klub tagjaival.
Ismeretterjesztő munkánkat során  minden korosztályt megszólítunk!
Weboldalunkon Fórumot, levelező, hírlevél  rendszert, üzemeltetünk, ahol a gazdiközvetítés mellett, bármilyen állatvédelemmel kapcsolatos kérdésre választ adunk.
Rendszeres Eledelgyűjtő napjainkon is keressük a kapcsolatot a mindennapok emberével, megszólító programjainkkal párbeszédet kezdeményezünk lehetőleg minél több korcsoporttal. 2014-ben az Auchan Áruház biztosított teret számunkra több  alkalommal is, összekötve az eledelgyűjtést a felvilágosító, szórakoztató programjainkkal.

Egyesületünk 5 tagja sikeresen vizsgázott az Országos Állatvédőrség Országos állatvédőr oktatásán. Az itt elsajátított tudásanyaggal felvértezve, annak tagjaink és önkénteseink felé történő átadásával, tagjaink és önkénteseink állatvédelmi járőrszolgálatot láttak és látnak el. Nyertes TÁMOP 1.4.1-es pályázatunk lehetőséget teremtett számunkra 2 fő állatvédelmi járőrszolgálati munkatárs 6 órás alkalmazására. A járőrszolgálat célja az általános állatvédelem, az állatkínzások felderítése, az állatvédelmi törvények betartásának ellenőrzése. Szükség esetén eljárást kezdeményezünk/tünk - mind az állatok, mind az emberek védelmében - megfelelő szerveknél (jegyző, hatósági állatorvos NEBIH, ANTSZ). Az általános állatvédelmi feladatok végzése érdekében, az összes gerinces állatra kiterjesztve munkánkat, alapszabály módosítást hajtottunk végre 2013 márciusában.

Telefonos, internetes ügyeleti szolgálatunk évente átlagosan 360-400 lakossági bejelentést fogad, melyeket legjobb tudásunk szerint intézünk. Állatvédelmi bejelentéseket is fogadunk - fajra való tekintet nélkül. Ezeket a bejelentéseket személyesen ellenőrizzük/tük, és szükség esetén megtesszük/ttük a megfelelő intézkedéseket.

A téli nagy hidegben a Máltai Szeretetszolgálat Magyarország Egyesületének segítségével a hajléktalanok állatainak ellátásában segítünk. A tapasztalatokat felhasználva ma már Együttműködési megállapodás keretében segítjük a hajléktalanok kedvenceinek téli ellátását élelemmel, gyógyszerekkel. Egyesületünk gyűjti össze a megfelelő tápot a kutyáknak, macskáknak, míg az állatok konkrét ellátását a Szeretetszolgálat mobil egységei végzik el. 2012-ben 65 kg száraz kutya- és 15 kg macskatápot adtunk át a Szeretetszolgálat aktivistáinak.
2013-ban 75 kg kutya száraz- és 15 kg macska száraztáppal, 144 kg nedvestáppal segítettünk. 2014-15 telén szintén 90 kg kutya és 15 -20 kg macska táppal segítettünk.

Egyesületünk távlati terve – eddigi munkánk folytatása mellett -Állatvédelmi Központ létrehozása, mely a szükséget szenvedett állatok sürgősségi ellátását látná el. Az ivartalanításokat is itt tervezzük végrehajtani a szükséges utókezeléssel. A Központ nem azonos a menhellyel, nem az állatok hosszú távú elhelyezése az elsődleges célja. Az Állatvédelmi Központ létrehozásával munkahelyet is teremtünk.

Különösen fontosnak tartjuk a fiatal, modern szemléletű már megalakult vagy alakulóban lévő állatvédő szervezetek támogatását, közös rendezvények szervezését. Megyei hálózat megteremtése kitűzött célunk, ahol megyénk minden járása rendelkezne mobilizálható aktivistákkal - szervezettségüktől függetlenül - megkönnyítve a szükséget szenvedett állatok mentését.  E nagyon fontos cél bemutatására sikeres utcai rendezvényt szerveztünk 2013. okt. 4.-én, az Állatok Világnapján, Összefogás az állatokért- mottóval.

Fontosnak tartjuk minél több  egyetemista, fiatal felnőtt bevonását munkánkba, mellyel az önkéntes munka örömének, megbecsülésének, elismerésének terjesztésével párhuzamosan a környezettudatos életmódot is népszerűsíteni tudjuk.

Az Egyesület vezetősége, Felügyelő Bizottsága, tagjai munkájukat önkéntesen, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzik.

Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának
támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási
kapacitásának erősítésével

TÁMOP-1.4.1-12/1

 

 

A jelen pályázatban nyújtott támogatás célja a fiatalok foglalkoztatásának,munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése, valamint a civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását szolgálja. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy minden térségben megerősödjenek a civil kapacitások, hiszen a térségek felzárkóztatásában döntő szerepe lehet a helyi szervezeteknek.

 

Nyertes pályázatunk:

Fiatalok foglalkoztatása a Cicáknál

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0037

A projekt összköltsége: 9.988.872 Ft

 

A pályázat lehetőséget nyújtott egyesületünknek 3 fő pályakezdő, munkanélküli fiatal alkalmazására napi 6 órában, az alábbi munkakörök ellátására:

1. 1 fő  egyesületi programszervező

2. 2 fő állatvédelmi járőrszolgálatos munkatárs

Egyesületünk tevékenysége 3 fontos irányon halad párhuzamosan: 1. a meglévő, tarthatatlan állatvédelmi szituációk felszámolásában való részvétel, 2. állatvédelmi ismeretterjesztés, 3. általános állatvédelmi feladatok ellátása.

Az utcán élő – kóbor – állatok száma napjainkra hihetetlen mértéket öltött városunkban, hazánkban.. Egyes becslések szerint a kóbor macskák akár 2millióan is lehetnek, míg a kóbor kutyák száma is százezres nagyságrendű. Ez a kóbor populáció sajnos újratermelődik, nem csak a már eleve utcán élő állatok szaporodása által, hanem a felelőtlen állattartók cselekedeteinek következtében folyamatosan kerülnek ki az utcára újabb és újabb állatok, nem kívánt szaporulat, megunt, megbetegedett, elkóborolt házi kedvencek formájában.
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy – menhely  hiányában - a már kiépített ideiglenes befogadó hálózatunk segítségével helyet biztosítsunk – lehetőségeinkhez mérten – ezeknek az utcára dobott árváknak, felneveljük, egészségügyi ellátásba részesítsük, majd szocializáció és rehabilitáció után felelős otthonokba juttassuk őket.
Eddigi munkánk eredményeképpen az elmúlt közel 4 évben 350 macskát juttatunk felelősen gondolkodó otthonokba, gyógykezelés, a felnőtt nőstény egyedek ivartalanítása után, örökbefogadási megállapodási feltételeinek elfogadtatásával. Ez a megállapodás biztosítja a cicák életének után-követhetőségét, a felelős tartás ellenőrzését.

Ezen macskák jelentős része  – több, mint 65, magatehetetlen kölyökként került egyesületünkhöz, melyek mesterséges táplálása, felnevelése embert próbáló feladat.

30 kutyát is sikerült megmentenünk felelősen gondolkodó gazdihoz juttatásukkal, szintén örökbefogadási megállapodás elfogadása után.

Eredményeinket ideiglenes befogadó hálózatunk segítségével, menhely nélkül értük el. Az ideiglenes befogadók ugyanolyan feltételekkel tartják az állatokat, mint a menhelyek, számukra hasonló előírások betartása kötelező, elkerülve a veszélyes átfertőződést /pl. kötelező karantén/. Ideiglenes befogadó hálózatunk folyamatos fejlesztés alatt áll.

Nagy figyelmet fordítunk  megfelelő gazdiközvetítő-rendszer kiépítésére. Ehhez a közösségi oldalakat és saját weboldalunkat is felhasználjuk a hagyományos online és nyomtatott  hirdetések mellett. Szeretnénk megvalósítani, hogy az általunk közvetített – tulajdoni - cicák és egyéb állatok is segítségünkkel, Örökbefogadási megállapodással kerüljenek új gazdájukhoz, biztosítva a megállapodás nyújtotta előnyöket.

A már utcán élő kóbor macskák esetében  szaporodásuk gátlása ivartalanítással a leghumánusabb módszer számuk csökkenésének eléréséhez. Jól bevált a Csapdázz, Ivartalaníts, helyezd Vissza program hazánkban is. Mi magunk is lelkesen támogatjuk, alkalmazzuk ezt a programot.
65 nőstény, már nem szocializálható macskát ivartalanítva, egészségügyileg ellátva helyeztünk vissza eredeti környezetébe, ahol helyüket megtartva biztosítják a vakuum-hatás kivédését, ugyanakkor szaporodásuk már nem okoz további gondot.
Kiegészítettük ezt a módszert azzal, hogy a már fialt kóbor nőstényeket befogtuk, a kölyköket szocializáltuk, örökbe adtuk, az anyát szocializálhatóságának függvényében kezeltük. Vagy örökbe adtuk, vagy visszahelyeztük környezetébe, ivartalanítva.

Az állatvédelem egyik legfontosabb feladata a szemléletmódosítás, az állatvédelmi törvények, a felelős állattartás szabályainak ismertté tétele, mely hosszú távon a leghatékonyabb állatvédelmi módszer, mellyel elérhetjük az állatkínzások csökkenését, az állatvédelmi törvények betartását, az állati élet tiszteletét.
Részt vettünk/veszünk városunk rendezvényein: Gyermeknapi rendezvények, Hídi-vásár, Állatok világnapja, Állatok karácsonya a városi Karácsonyi vásáron. A környező települések rendezvényein is szívesen jelen vagyunk: Városi és Falunapok. Iskolákat keresünk fel – ahol lehetővé teszik – a gyermekek számára - már jól kidolgozott - ismeretterjesztő előadásokat tartunk. Saját készítésű szóróanyagainkkal, videóinkkal – YouTube, Civiljutub.hu, Videa – is terjesztjük az állatvédelmi tudnivalókat.
Szórólapokat készítettünk az alábbi témákban:
Egyesületünk programja; A felelős állattartás szabályai; Állatkínzás - mit tehetek?; A legismertebb fertőző macskabetegségek; Hogyan fogadjuk otthonunkban az új jövevényt.
Saját szervezésű, rendszeresen tartott  rendezvényeinken már ismertettük a kedvencekre vonatkozó állatvédelmi törvényeket,a felelős állattartás szabályait, foglalkoztunk a kozmetikai célzatú állatkísérletekkel is, és válaszoltunk a feltett kérdésekre. Támogatói Klubunk mentora Dr. Szondi Ildikó, önkormányzati képviselő, a Közéleti Kávéház létrehozója, mely szervezet keretében rendszeres kapcsolatot tartunk a klub tagjaival.
Ismeretterjesztő munkánkat során  minden korosztályt megszólítunk!
Weboldalunkon Fórumot, levelező, hírlevél  rendszert,  üzemeltetünk, ahol a gazdiközvetítés mellett, bármilyen állatvédelemmel kapcsolatos kérdésre választ adunk.

Egyesületünk 5 tagja sikeresen vizsgázott az Országos Állatvédőrség Országos állatvédőr oktatásán. Az itt elsajátított tudásanyaggal felvértezve, annak tagjaink és önkénteseink felé történő átadásával, tagjaink és önkénteseink állatvédelmi járőrszolgálatot láttak és látnak el. Ennek célja az általános állatvédelem, az állatkínzások felderítése, az állatvédelmi törvények betartásának ellenőrzése. Szükség esetén eljárást kezdeményezünk/tünk - mind az állatok, mind az emberek védelmében - megfelelő szerveknél (jegyző, hatósági állatorvos NEBIH, ANTSZ). Az általános állatvédelmi feladatok végzése érdekében, az összes gerinces állatra kiterjesztve munkánkat, alapszabály módosítást hajtottunk végre 2013 márciusában.

Telefonos, internetes ügyeleti szolgálatunk évente átlagosan 350-380 lakossági bejelentést fogad, melyeket legjobb tudásunk szerint intézünk. Állatvédelmi bejelentéseket is fogadunk - fajra való tekintet nélkül. Ezeket a bejelentéseket személyesen ellenőrizzük/tük, és szükség esetén megtesszük/ttük a megfelelő intézkedéseket.

A téli nagy hidegben a Máltai Szeretetszolgálat Magyarország Egyesületének segítségével a hajléktalanok állatainak ellátásában segítünk. A tapasztalatokat felhasználva ma már Együttműködési megállapodás keretében segítjük a hajléktalanok kedvenceinek téli ellátását élelemmel, gyógyszerekkel. Egyesületünk gyűjti össze a megfelelő tápot a kutyáknak, macskáknak, míg az állatok konkrét ellátását a Szeretetszolgálat mobil egységei végzik el. 2012-ben 65 kg száraz kutya- és 15 kg macskatápot adtunk át a Szeretetszolgálat aktivistáinak.
2013-ban 75 kg kutya száraz- és 15 kg macska száraztáppal, 144  kg nedvestáppal segítettünk.

Egyesületünk távlati terve – eddigi munkánk folytatása mellett - Állatvédelmi Központ létrehozása, mely a szükséget szenvedett állatok sürgősségi ellátását látná el. Az ivartalanításokat is itt tervezzük végrehajtani a szükséges utókezeléssel. A Központ nem azonos a menhellyel, nem az állatok hosszú távú elhelyezése az elsődleges célja. Az Állatvédelmi Központ létrehozásával munkahelyet is teremtünk.

Különösen fontosnak tartjuk a fiatal, modern szemléletű már megalakult vagy alakulóban lévő állatvédő szervezetek támogatását, közös rendezvények szervezését. Megyei hálózat megteremtése kitűzött célunk, ahol megyénk minden járása rendelkezne mobilizálható aktivistákkal - szervezettségüktől függetlenül - megkönnyítve a szükséget szenvedett állatok mentését.  E nagyon fontos cél bemutatására sikeres utcai rendezvényt szerveztünk okt. 4.-én, az Állatok Világnapján, Összefogás az állatokért- mottóval.

Fontosnak tartjuk minél több  egyetemista, fiatal felnőtt bevonását munkánkba, mellyel az önkéntes munka örömének, megbecsülésének, elismerésének terjesztésével párhuzamosan a környezettudatos életmódot is népszerűsíteni tudjuk.

Az Egyesület vezetősége, Felügyelő Bizottsága, tagjai munkájukat önkéntesen, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzik.

 

Lassan - talán - végéhez érkezik  a kidobott macskák hulláma. Ilyen évnek - mióta állatmentő vagyok - nem voltam tanúja. Fekete év volt. Megszámolhatatlan bejelentés érkezett elhagyott macskákról 1 napostól az 5-7 éves korúig. Hihetetlen mennyiségű macska került 2013-ban az utcákra. A családok elszegényedése, az állatorvosi költségek növekedése, az állateledel, alom, és szinte minden áru drágulása okozhatta ezt a járványt. Az emberek kénytelenek megválni kedvenceiktől, még ha akarnák sincs módjukban ivartalaníttani kedvenceiket. És sokan nem is foglalkoznak ilyen állattartási problémákkal, egyszerűen utcára rakják, azokat, akikre nincs szükségük. Hiába tiltja, bünteti törvény, megtalálják a módját, ne lehessen bizonyítani tettüket.

És mi csak fogadjuk a bejelentéseket, poróbálunk segíteni, de minha kanállal akarnánk a tengert kimerni. Az emberek pedig nem fogadják el korlátainkat,  a fentebb bemutatott okok következtében csökkenő támogatottságot, a helyhiányt, a kötelezően tartandó karanténfeltételek fontosságát, melyek mind csökkentik befogadó-kapacitásunkat. A tévképzetek, melyek azt sugallják az embereknek, egyesületünknek kötelező minden esetben befogadni, ellátni az általuk talált állatokat, hamis! Nem veszi senki tudomásul, egyéb irányú kötelességeink teljesítése mellett végezzük önkéntes munkánkat. Sokan szülői, nagyszülői feladaik mellett végzik állatvédő munkájukat, a szerencsésebbeknek még munkahelyük is van, ahol maximális teljesítmény az elvárt. Szabadidőnket, sok esetben saját pénzünket áldozzuk az állatokért. És cserébe semmiféle toleranciát nem kapunk a bennünket megkereső emberektől.

Mi nem várunk köszönetet sem munkánkért viszonzásul, annyit viszont jogosan elvárhatunk, egy-egy visszautasítás esetén ne mindjárt becsületességünket kérdőjelezzék meg.

Erőnket messze meghaladva tesszük dolgunkat. Kérjük, így tekintsenek ránk!

A Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesülete ügyeleti telefonjára hívás érkezett pénteken a kora esti órákban.  Egy lelkiismeretes, állatbarát jegykezelő jelentette be, hogy a Budapest-Szeged vonaton az utasok hangosan síró, néhány napos macskakölyköket találtak az ülések mögött.  A  magatehetetlen, pár napos, még vak kölyköket dobozba gyűjtötte, és Szegedre érkezve elhelyezést keresett számukra.  Egyesületünk fogadta be a 3 kis árvát,  langyos tápszerrel várva az állomásról  autóval érkező legyengült cicababákat. Ideiglenes befogadójuk – egyik tagunk – azóta -2-3 óránként táplálja a csöppségeket, helyettesíti a cicamamát. Embert próbáló feladat ilyen pici kölykök felnevelése.  Reméljük,sikerrel járunk,  fel tudjuk nevelni a kis potyautasokat!
Ilyenkor tavasszal a legszokatlanabb helyekről érkeznek kidobott kölykök egyesületünkhöz, sokszor az éhhalál, a kihűlés  határán. Vonatról még nem kaptunk kölyköket, de az emberi leleményesség határtalan.
Ezeknek a cicáknak már megszületni sem lett volna szabad. Elhagyásukat a törvény állatkínzásnak minősíti és bünteti. Természetesen, ha tudja.
A felelős állattartási kultúra kialakítása egyesületünk egyik fontos feladata. A nem kívánt szaporulat elkerülésének leghumánusabb módja az ivartalanítás! Kérjük, segítjük, ivartalanítsák kedvenceiket!

 


Kedves Állatbarát Látogató! Állatbarát Adozó!

Amennyiban az alább bemutatott munkánk alapján méltónak találja, arra hogy támogassa Egyesületünket, kérjük ajánlja fel adó1%-át egyesületünk számára.

Most úgy segíthet, hogy Önnek ez semmibe nem kerül!

adószámunk: 19561802-1-06

 

Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesülete

A célkitűzéseinkhez alkalmazva mutatjuk be eddig elért eredményeinket.

2012-ben 570ezer Ft adó1% felajánlást kaptunk. 500ezer Ft tagdíjból és adományokból adódott össze.

1.2.3.

Ideiglenes befogadók - melyek közé tagjaink is tartoznak - segítségével több mint 50 cica elhelyezését, gyógykezelését, a felnőtt egyedek (nőstények) ivartalanítását oldottuk meg.
Ezeket a cicákat felelősen gondolkodó családokhoz adtuk örökbe, Örökbefogadási megállapodásunk feltétleinek elfogadtatásával. Ez a megállapodás bizosítja a cicák életének utánkövethetőségét, a felelős tartás ellenőrzését.


Több, mint 30 kidobott vagy még kölyökként, anyástól befogott kölyköt neveltünk fel. Ez bizony embert próbáló, nehéz feladat. A sokszor néhány napos, még vak cicakölykök felnevelése teljes 24 órás elfoglaltság. Hogy mennyire nehéz feladat, itt elolvashatják:
http://szegedicicamentok.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1179254
A már szocializált kölyköket szintén - alapos felmérés után - felelős családokhoz adtuk örökbe. Az esetlegesn nem szocializálható anyamacskát visszahelyeztük eredeti környezetébe, ivartalanítva.


A szaporodás megakadályozása érdekében - egyenlőre csak - az ideiglenesen befogadott nőstény macskáinkat ivartalanítottuk ivartalanítási programunk keretében. Az adó1% felajánlásból fedeztük az ivartalanítási költségeket. A megmaradó valamint a következő évi adó1% bevételünkből  nagyobb ivartalanítási akciót tervezünk,

15 már nem szocializálható cicát - ivartalanítva - visszahelyeztünk eredeti környezetükbe, ahol helyüket megtartva biztosítják a vakuum-hatás kivédését, ugyanakkor szaporodásuk már nem okoz további gondot.

 


Nagy figyelmet fordítunk  megfelelő gazdiközvetítő-rendszer kiépítésére. Ehhez a közösségi oldalakat és saját weboldalunkat is felhasználjuk.Szeretnén megvalósítani, hogy az általunk közvetített cicák is segítségünkkel, Örökbefogadási megállapodással kerüljenek új gazdájukhoz, biztosítva a megállapodás nyújtotta előnyöket.

4.-5.

Az állatvédelem egyik sarkalatos problémája a szemléletmódosítás, az állatvédelmi törvények, a felelős állattartás szabályainak ismertté tétele.
Részt vettünk városunk rendezvényein: Gyermeknap, Hídi-vásár, Állatok világnapja, Állatok karácsonya a városi Karácsonyi vásáron. Saját készítésú szóróanyagainkkal, az emberek megszólításával terjesztjük az állatvédelmi ismereteket.
Saját szervezésű rendezvényeinken ismertettük az állatvédelmi törvényeket, és válaszoltunk a feltett kérdésekre.


Az iskolák felkeresése nem tűnik városunkban a legsikeresebb kezdeményezésnek a fiatalok megszólításához, így a Szeged Zoo-val kialakítandó Együttműködési megállapodás keretében szeretnénk a gyermekeket a  felelős állattartás elsajátítására tanítani koruknak megfelelő, játékos módszerekkel. Rendezvényeinken is, pl. gyermekrajzverseny keretében hívtuk fel a figyelmet környezetünk és az állatok együttélésére, az ezzel kapcsolatos összhangra, környezetünk védelmére.

6.

Egyesületünk számos tagja sikeresen vizsgázott az Országos Állatvédőrség Országos állatvédőr oktatásán. Az itt elsajátított tudásanyaggal felvértezve, az Országos Állatvédőrséggel Együttműködési megállapodás keretében tagjaink és önkénteseink állatvédelmi járőrszolgátaot láttak és látnak el. Ennek célja az állatkínzások felderítése, az állatvédelmi törvények batartásának ellenőrzése. Szükség esetén eljárást kezdeményeztünk - mind az állatok, mind az emberek védelmében - megfelelő szerveknél (jegyző, hatósági állatorvos MEBIH).

Az év eleji nagy hidegben a Máltai Szeretetszolgálat Magyarszág Egyesületének segítségével a hajléktalanok állatainak ellátásában segítettünk. A tapasztalatokat felhasználva ma már szintén Együttműködési megállapodás keretében segítjük a hajléktalanok kedvenceinek téli ellátását élelemmel, gyógyszerekkel. Egyesületünk gyűjti össze a megfelelő tápot a kutyáknak, macskáknak, míg az állatok konkrét ellátását a Szeretetszolgálat mobil egységei végzik el. Eddig 55 kg száraz kutyatápot és néhány kg macskatápot adtunk át a Szeretetszolgálat aktivistáinak.


Telefonos, internetes ügyeleti szolgálatunk közel 300 lakossági bejelentést fogadott, melyeket legjobb tudásunk szerint intéztünk. Állatvédelmi bejelentéseket is fogadunk - fajra való tekintet nélkül. Ezeket a bejelentéseket személyesen ellenőriztük, és szükség esetén megtettük a megfelelő intézkedéseket.

Célunk, az előző fejezetben már vázolt Állatvédelmi Központ létrehozása, ahol a nagyobb számú ivartalanítási utógondozásokat, a beteg állatok ellátását, talált, kidobott állatok ideiglenes befogadását tudnánk megvalósítani fajra való tekintet nélkül. Ennek megvalósításához 2013-ban nagyszabású kampányt indítunk.

Egyesületünk alapszabályának módosítása folyamatban van, melyben már rögzítjük, hogy munkánk elsődleges célja ugyan a kóbor-macskaállomány szaporodásának csökkentése marad, de munkánkat kiterjesztettük az összes gerinces állat védelmére.

Egyesületünk célja a kóbormacska állomány szaporodási mértékének csökkentése, az elhagyott, gazdátlanná vált kölykök felnevelése, a nem szocializálható egyedek ivartalanítása, orvosi ellátása és visszahelyezése eredi körülményeik közé. A már szabadon született kölykök befogása (anyástól), szocializálásuk és örökbeadásuk. Az anyákat ivartalanításuk után szocializálhatóságuk függvényében látjuk el.
Eddigi munkatapasztalataink azt mutatják, hogy a macskaprogram mellet nem hagyhatjuk figyelmen kívül az utcára kerülő kutyákat és egyéb házi kedvenceket sem, sőt a balesetet szenvedett, gazdátlanná vált összes állatra ki kell azt  terjesztenünk.

Az általunk szervezett ideiglenes befogadó-hálózat sajnos – szintén eddigi tapasztalataink alapján állítjuk – nem képes egy ilyen komplex feladat ellátására. Egyetlen megoldás egy olyan központ létrehozása, ahol a felvázolt problémákat enyhíthetjük, az  alábbi feladatoknak eleget tudunk tenni.
Ilyen funkciójú állattelepek az országban kis számban működnek, városunk és vonzáskörzete területén, megyénkben  nincs ilyen létesítmény!

A módosított alapszabályunk már ezen célkitűzést is tartalmazza.

1. Kóbor (nem szocializálható) állatok befogása, elsősorban a nőstény egyedek ivartalanítása, utógondozása, orvosi ellátása, visszahelyezésük eredeti környezetükbe. A „Csapdázz, Ivartalaníts, Vakcinázz, Vidd vissza” program külföldön és már hazánkban is bizonyította létjogosultságát.  Az egyetlen, humánus módja kóbor macskák szaporodásának csökkentésére. Biztosítja egy adott kóbor populáció számának állandóságát a kiemelt egyedek „vákuum-hatásának” kivédését.

2. Utcára került kölykök felnevelése – mely igen problémás terület – hiszen még vak, egy-két napos állatok is gyakran  utcára kerülnek - szocializálásuk, felelősen gondolkodó gazdához juttatásuk.

3. Elkóborolt, kidobott de szocializált házi kedvencek befogása, szükség estén orvosi ellátása, gazdához juttatása (bármely faj vonatkozásában).

4. Balesetet szenvedett állatok ellátása, elhelyezése (bármely faj vonatkozásában) visszajuttatásuk eredeti gazdához, vagy új gazdi keresése.

5. Kóbor családok befogása,  a kölykök szocializálása, gazdához juttatása, a szülőegyed ivartalanítása, elhelyezése szocializálhatóságának függvényében

6. Gerinces állatok védelme, a helytelen tartás, állatkínzás következtében elkobzott állatok elhelyezése, rehabilitálásuk, végleges elhelyezésük megoldása.

7. A hajléktalan emberek által tartott kedvencek segítése, ivartalanításuk, szükség esetén orvosi ellátásuk, ideiglenes, gyógyulásukig történő befogadásuk

Tisztelt Látogatónk! Kérjük támogassa
munkánkat adó1%
  felajánlásával!

adószámunk: 19561802-1-06

Ez Önnek semmibe sem kerül,
de állatok életét mentheti vele!!!

Egyesületünk 2009. végén alakult meg.
Azóta 15 taggal és
5 önkéntessel végezzük
munkánkat.
2012.-ben nyílt lehetőségünk
adó1% elfogadására,
mint közhasznú egyesület.

Bárcsak megértenék az emberek, hogy az állatok ugyanolyan kiszolgáltatottak, s ugyanúgy függenek tőlünk, mint a gyerekek; ezt a gyámságot ránk ruházták.  - James Herriot

Feedek
Megosztás
Powered by Blogger.hu